UPS – Avbrottsfri kraft

UPS teknik med anpassade lösningar

UPS TEKNIK OCH SYSTEM

Eurotech är specialister på produkter inom avbrottsfri kraft och sekundär strömförsörjning

Våra kunder kan dra nytta av vår omfattande erfarenhet, tekniska expertis och framstående partnerskap med ledande tillverkare. Oavsett om det handlar om att tillhandahålla en enskild produkt eller komplett systemlösning, inklusive design, konstruktion, projektering och driftsättning, är vi här för att möta dina behov.

Vi har lång erfarenhet av att beräkna och implementera komplexa lösningar som omfattar UPS och reservkraft. Det innebär att vi är experter på att säkerställa elförsörjning för kritiska belastningar och att optimera reservkraftstider, vare sig det handlar om att leverera ström till räddningshissar eller kyla för en kemisk industri.

Vårt breda sortiment av kapaciteter för avbrottsfri kraft inkluderar små UPS-enheter från 400 VA till 10 kVA, mellansegmentet från 10 kVA till 200 kVA, och de större industriella UPS:erna upp till 800 kVA. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och skydd mot strömavbrott och störningar i elnätet för allt från hemelektronik och stadsnätsnoder till de mest avancerade industriapplikationerna, allt levererat med högsta kvalitet. Vi har även dedikerade lösningar för nödströmsmatning av räddningshissar och andra strömförsörjningsbehov. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov så hittar vi en skräddarsydd lösning åt dig.

UPS teknik – Vad är en UPS – Uninterruptable Power Supply?

Elektrisk energi är en ovanlig produkt då den aldrig används i den form som köparen erhåller den i, utan transformeras och modifieras alltid.

Jämför du el och andra konsumtionsprodukter, så är kvaliteten på de flesta konsumtionsvarorna beroende helt på tillverkaren och distributionskedjan, medan elproduktens kvalitet beror i slutet lika mycket på konsumenten, det vill säga användaren vid tiden för användningen.

 

 

Vi är med dig från idé till projektering, leverans och driftsättning

Batteri och batteriunderhåll

Batteriet är den mest känsliga men även den viktigaste delen i ett UPS-system. Utan en fungerande batteristruktur tappar man hela funktionen med ett avbrottsfritt kraftsystem. Här är det avgörande med förebyggande underhåll. Samtidigt är den omgivande miljön en lika viktig del då ett batteri kräver rätt omgivningstemperatur, laddning och underhåll för att fungera över tid.

Den vanligaste orsaken till problem i ett batterisystem är olikheter mellan de olika batteriblocken som innebär att strömmen vid laddning fördelas ojämnt över blocken/cellerna. Det innebär att batterierna slits ojämnt vilket förkortar livslängden och ger problem över tid.

Den mest vanligt förekommande typen av batteri är i UPS-system är VRLA (Valve Regulated Lead Acide). Den typen finns i olika kvalité (Designed life time) men även olika typer av uppbyggnad/konstruktion vilket inte är minst viktigt att ta hänsyn till vid val av batteri till sitt UPS-system.

För att få bättre kontroll och övervakning kan du komplettera ditt batteri med ett övervakningssystem, s.k. BMS (Battery Management System), som mäter varje enskild del i batteriet (oftast 12volts block) och skickar larm om något värde avviker. Vissa system har också funktion för att utjämna spänningsskillnader i batteribanken, som BACS, så alla batteriblock får rätt laddning, och andra system som Batscan, har andra fördelaktiga egenskaper, som att inte vara lika känslig för gaser från batteriet.

Energilager och laddning

Till skillnad mot UPS går inte all energi till lasten via systemet. Energilagret är i stället anslutet parallellt med nätet och kan avge energi vid underskott i nätet och ta emot energi vid överskott. Det gör att man med ett energilager kan utjämna tillfälliga energitoppar i nätet, s.k. ”Peak Shaving”.

En annat vanligt användningsområde är att stötta frekvensen på nätet, s.k. ”Balancing Power”, där styrsystemet i energilagret känner av frekvensen på nätet och kan skjuta till energi om frekvensen sjunker. Energilager kommer också spela en avgörande roll för utvecklingen av samhället och speciellt vårt elnät, exempelvis utjämna ojämn produktion av förnybar energi (sol, vind etc.), stötta nätet vid kortvariga stora effektuttag som laddning av exempelvis elfordon med laddstolpar med hög effekt.

Våra kunder kan dra nytta av vår långa erfarenhet, tekniska kompetens och partnerskap med ledande tillverkare. Detta gäller oavsett om vi erbjuder en enda produkt eller kompletta systemlösningar inklusive design, konstruktion, dokumentation och driftsättning.

Vi har även lång erfarenhet av kompletta elkraftsentreprenader bestående av såväl UPS, reservkraft och ställverk. Det vill säga allt från inkommande servismatning till elförsörjning av kritiska laster.

Bästa kompromissen mellan tekniska och ekonomiska krav kräver noggrant övervägande

Det är inte alltid helt enkelt att hitta den bästa kompromissen mellan tekniska krav och ekonomiska förutsättningar. Det kräver noggrant övervägande.

De vanligaste störningar som negativt påverkar en komponents eller elektrisk apparats funktion är:

 • korta eller långa strömförsörjningsavbrott orsakade av elnätsfel
 • korta spänningsvariationer orsakade av tillkopplingen av tunga belastningar eller elnätsfel
 • obalans i spänningssystemet
 • flimmer orsakat av stora, oregelbundna belastningar
 • distorsion av ström och spänning orsakad av icke-linjära belastningar i samma system eller i andra användares system, etc.
 • transienter och sk. ”ful-el”

I bedömningen av de tekniska alternativ som står till förfogande är det av yttersta vikt att samtliga parter inblandade i produktionsprocessens hantering är medvetna om både problemet och dess ekonomiska följder. Av den anledningen kan det röra sig om flera miljoner kronor om året.

Köp inte bara av en webbshop – det kan bli fel

Det finns många aktörer på marknaden som kan erbjuda en uppsättning produkter som motsvarar en specifikation för att förhindra strömspikar, strömavbrott, distorsion, och andra störningar i elkraften. Genom att analysera e I bedömningen av de tekniska alternativ som står till förfogande är det av yttersta vikt att samtliga parter inblandade i produktionsprocessens hantering är medvetna om både problemet och dess ekonomiska följder. Det senare kan röra sig om flera miljoner kronor om året. n sådan lösning kan man finna att sammansättningen och helhetstänket inte alltid är optimalt vilket i sin tur kan leda till att lägst pris inte innebär lägst kostnad.

Utrustningen ska hålla länge

Oftast blir inte den billigaste lösningen lägst kostnad i slutänden. Tänk att utrustningen, dvs din UPS som skall skydda din verksamhet mot avbrott som strömavbrott eller störning i elnätet, ska hålla i alla fall 10–15 år framåt i tiden; flexibelt, robust och modulärt är därför tre nyckelord att ha med sig, parallellt med vår egen filosofi som tryggt, säkert och hållbart. På samma sätt rekommenderar vi att du tänker till två gånger vid val av teknisk utrustning.

Det är vanligt att underskatta framtida kapacitetsbehov. Möjliggör därför skalbarheten och utbyggnadsmöjligheten.

 

Vårt erbjudande och utbud för din säkra strömförsörjning

Vi levererar allt från små stickproppsanslutna enheter 0,6-6 kVA, till större 3-fas-system som enskilda, parallella eller redundanta modulsystem upp till några 1000 kVA. Vi har ett omfattande lager, inkluderande UPS upp till 125 kVA som normalt finns i lager, eller modulära ups:er upp till 294 kVA. Mindre 3-fas-system med inbyggda batterier är lagervara och kan levereras inom några dagar, beroende på tillgång och efterfrågan. Vi designar och projekterar gärna fria lösningar i samarbete med kunden eller konsulten. Vi ansvarar också för montering, testning och driftsättning av din UPS, och utför funktions-och säkerhetstester på plats, fabriken, sjukhuset, kontoret eller datacentret.

Komplexa lösningar för bland annat räddningshissar vid brandbekämpning

Batteri och batteriunderhåll

Batteriet är den mest känsliga men även den viktigaste delen i ett UPS-system. Utan en fungerande batteristruktur tappar man hela funktionen med ett avbrottsfritt kraftsystem. Samtidigt är den omgivande miljön en lika viktig del då ett batteri kräver rätt omgivningstemperatur, laddning och underhåll för att fungera över tid.

Den vanligaste orsaken till problem i ett batterisystem är olikheter mellan de olika batteriblocken som innebär att strömmen vid laddning fördelas ojämnt över blocken/cellerna. Det innebär att batterierna slits ojämnt vilket förkortar livslängden och ger problem över tid.

Den mest vanligt förekommande typen av batteri är i UPS-system är VRLA (Valve Regulated Lead Acide). Den typen finns i olika kvalité (Designed life time) men även olika typer av uppbyggnad/konstruktion vilket inte är minst viktigt att ta hänsyn till vid val av batteri till sitt UPS-system.

För att få bättre kontroll och övervakning kan man komplettera sitt batteri med ett övervakningssystem, s.k. BMS (Battery Management System), som mäter varje enskild del i batteriet (oftast 12volts block) och skickar larm om något värde avviker. Vissa system har också funktion för att utjämna spänningsskillnader i batteribanken, som BACS, så alla batteriblock får rätt laddning, och andra system som Batscan, har andra fördelaktiga egenskaper, som att inte vara lika känslig för kemikalier från batteriet.

Energilager och laddning

Till skillnad mot UPS går inte all energi till lasten via systemet. Energilagret är i stället anslutet parallellt med nätet och kan avge energi vid underskott i nätet och ta emot energi vid överskott. Det gör att man med ett energilager kan utjämna tillfällig energitoppar i nätet, s.k. ”Peak Shaving”.

En annat vanligt användningsområde är att stötta frekvensen på nätet, s.k. ”Balancing Power”, där styrsystemet i energilagret känner av frekvensen på nätet och kan skjuta till energi om frekvensen sjunker. Energilager kommer också spela en avgörande roll för utvecklingen av samhället och speciellt vårt elnät, exempelvis utjämna ojämn produktion av förnybar energi (sol, vind etc.), stötta nätet vid kortvariga stora effektuttag som laddning av exempelvis elfordon med laddstolpar med hög effekt.

UPS/avbrottsfri kraft för datorhallar och switchar

Eurotech har energieffektiva lösningar för avbrottsfri kraft för datacenter och stadsnät och har lång erfarenhet av installation av avbrottsfri kraft i datorhallsmiljö. Sveriges datacenter växer explosionsartat och designmässigt ser vi en ökning av modulära, skalbara och flexibla lösningar.

UPS/avbrottsfri för Logistikcenter och handel

Dagens automatiserade och högteknologiska logistikcenter och centrallager är beroende av att verksamheten kan drivas helt utan avbrott i kraftförsörjning och kommunikation. Ett avbrott i de kritiska systemen kan innebära att verksamheten blir stillastående och leda till uteblivna transporter vilket kan ge stora ekonomiska konsekvenser.

Även inom dagligvaruhandeln är behovet av säker kraftförsörjning stort för att inte riskera ekonomiska förluster i form av inkomstbortfall eller att frysta och kylda livsmedel måste slängas. Eurotech har lång erfarenhet av både större och mindre lösningar för avbrottsfri kraft till logistikcenter och handel.

Litiumbatteri och kommande lösningar

Litiumbatteri blir mer och mer vanligt i UPS-system. I UPS-applikationer är inte fördelarna med Litium lika stora som i laddningsbara apparater (verktyg, datorer, bilar o.dyl.) Laddningsbara apparater är cykliska applikationer där batteriet cyklas ofta och litiumbatterier har mycket bättre cykliska egenskaper än ett VRLA. UPS-applikationer är däremot en standby applikation där batteriet cyklas mer sällan.

I UPS-applikationer har man valt en stabilare/säkrare konstruktion av litiumcell vilket också innebär att den inte är lika energität. Trots det tar ett Litiumbatteri ca hälften så stor plats som motsvarande VRLA och väger ca en tredjedel, vilket kan vara en stor fördel i vissa fall.

Trots att litiumbatterierna i UPS-applikationer är av en stabil och säker typ krävs att man har full kontroll över i- och urladdning av batteriet vilket uppnås med ett inbyggt övervakningssystem (BMS). Systemet övervakar från systemnivå till modul och ända ned på cellnivå. Förutom att det kontrollerar och skyddar batteriet vid i- och urladdning balanserar det i- och urladdningen vilket säkerställer att hela batteriet blir fulladdat och att man får ut all energi vid en urladdning. Tack vare det kan man komplettera och byta ut delar av batteriet över tid utan problem p.g.a. åldersskillnad.

Eurotech kommer under hösten 2021 erbjuda rackmonterade UPS lösningar som väger 1/3 jämfört de lösningar med blybatterier som annars måste stå i batterilåda på golvet.

UPS/avbrottsfri för sjukvård

Det ställs höga krav på avbrottsfri kraft för sjukvård. Säkerheten och tillgängligheten av elförsörjning till de olika verksamhetskritiska systemen på ett sjukhus måste vara säkerställda, från patientsäkerhet till att skydda dyrbar utrustning. Inom den nya digitala vårdmiljön är IT-länken som förbinder den medicinska personalen med patientuppgifter som lagras på servrar i datacentret.

Avbrottsfri kraft är ett måste inom sjukvård med ny digital teknik

Ökande användning av högteknologi inom sjukvården innebär att ett strömavbrott kan leda till allvarliga konsekvenser som försämrad patientsäkerhet, förlorade patientdata, skadade diagnostikbilder m.m. Det är därför viktigt att förse dessa applikationer med flexibla, kompakta och tillförlitliga UPS lösningar som sekundär strömförsörjning.

Eurotech har lång erfarenhet av avbrottsfri kraft i sjukhusmiljö och är vana att jobba mot kraven i ”Det robusta sjukhuset”. Vi har levererat till flertalet landsting i Sverige.

UPS/avbrottsfri kraft för infrastruktur

Befolkningsökning, snabb urbanisering och hållbar utveckling är alla faktorer som driver den ökande efterfrågan på järnvägstransporter och hög kravställning på avbrottsfri kraft för järnväg. Fortsatta investeringar är nödvändiga för att optimera järnvägsinfrastrukturen för att minska driftskostnaderna samt förbättra trafikkapaciteten och järnvägsnätets övergripande kvalitet.

Avbrottsfri kraft och system för flyg- järnvägs- och hamnverksamhet

Vi har levererat UPS lösningar till stora delar av infrastrukturen av tex hamn och lokal tågtrafik, som spårvagnar och tunnelbanesystem.

UPS/avbrottsfri kraft för industri

Eurotech tillhandahåller robusta UPS-system för industri och har mångårig erfarenhet av implementering av avbrottsfri kraft för industri.

Inom industrin förekommer många olika spänningsnivåer och olika elsystem, allt från TN-S och TN-C till system helt utan neutralledare. Det är ofta även en tuff miljö för elektronik inom industri, damm, vibrationer, störningar m.m.

UPS/avbrottsfri kraft för kommunikationsnoder, ICT

Idag skickar vi mer data än någonsin och allt ska gå snabbare. Kraven på datornätverken ökar konstant vilket innebär ökade krav på tillgänglighet.

Kommunikationsnoder, switchar och routrar, sammanbinder centraliserade datacenter och där det finns myndighetskrav på tillgänglighet i dessa system

Säker kraftförsörjning har därför blivit en ännu viktigare del i dessa system. Vi har erfarenhet av leveranser av UPS till enskilda kommunikationsstativ till kompletta kommunikationsnoder för stadsnät och fastigheter.

Modulära UPS-system för ökad redundans

Kravet på UPS-system när det gäller redundans, tillgänglighet och skalbarhet ökar vilket gör modulära UPS-system mycket intressanta. Tidigare var det främst inom IT och datorhallar, men nu ökar intresset för detta även inom övriga segment som industri, sjukvård och järnväg med flera.

Fördelar och möjligheter med våra modulära UPS-system
 • Anpassa kapaciteten efter de förändrade effektbehoven över tid
 • Kompakta system med redundansfrån 15kW -1MW
 • Kort tid från fel till åtgärd, ingen felsökning eller reparation på plats
 • Hot-swap, vilket möjliggör byten av kraftmoduler under drift

Eurotech – helt enkelt Tryggt, Säkert och Hållbart.

Några av våra samarbetspartners

Kontakta oss

Här på Eurotech strävar vi att alltid efter att ge den bästa möjliga servicen vid varje kontakt.

Hör av dig till oss för frågor, en kostnadsfri konsultation eller för att få offert på avbrottsfri kraft.

Mallslingan 20 A, 187 66 Täby

Ärende

Registrera mig för nyhetsbrevet

Eurotech sparar mina kontaktuppgifter

F.A.Q.

Vanliga frågor & svar

Vad betyder UPS?

UPS står för "Uninterruptible Power Supply" och är en maskin som skyddar elektronisk utrustning från störningar på elnätet och förser dem med ström när det uppstår ett strömavbrott.

Vad används UPS för?

En UPS används för att se till att det finns ström när det sker ett strömavbrott eller andra typer av avbrott. Det är för att du som användare inte ska förlora din data eller dina tekniska system när strömmen går. En UPS används också för att skydda elektronisk utrustning från så kallade strömspikar. Dessa strömspikar kan skada känslig teknisk utrustning.

Vilken UPS behöver jag?

Vilken UPS just din verksamhet kräver beror på 2 faktorer. Dels hur många enheter du behöver säkra ström till, samt var din utrustning är placerad. Du kan behöva en eller flera UPS:er till flera olika ställen i fastigheten eller en större UPS om som klarar mer komplex belastning.

Vi hjälper dig att ta fram en UPS efter just dina förutsättningar.

Hur många batterier kräver en UPS?

Mängden batterier ett UPS system kräver är beroende på vilken UPS du har, men också vilken belastning ditt system har. Det finns minimum krav på hur många batterier en UPS kräver, men du kan i teorin addera hur många som helst. Fler batterier gör dock inte att systemet klarar av en högre belastning, den gränsen sätts av själva UPS:en, men det kan öka drifttiden.

Hur sköter jag mina batterier bäst?

Köp först och främst batterier med god kvalitet. Batterierna ska vara placerade i en miljö med en omgivningstemperatur på mellan 22 - 25 grader. Montera ett BACS batteriövervakningssystem för att mäta individuella batterier så att du får varningar när ett batteri blir dåligt och för att utföra individuell laddning. Alternativt bör du utföra regelbundna manuella kontroller av batterislingan.

Är det dyrt att köpa UPS?

Nej, vi har flexibla finansieringsmodeller där du kan välja mellan olika servicenivåer och betalningsalternativ genom vårt samarbete med Siemens Financial Systems.

Vart ligger Eurotech?

I Täby Stockholm och i Alingsås.

Arbetar ni i hela Sverige?

Ja från Ystad i söder till Kiruna i Norr.

Vilken typ av användare har ni som kunder?

Eurotech har funnits i mer än 30 år på UPS marknaden och har en stor andel av Sveriges kommuner som kunder, hiss och fastighetsbolag samt en stor del av elinstallatörsindustrin. Det är få branscher som inte behöver avbrottsfri kraft!

Utför ni underhåll på befintliga UPS system?

Ja, vi utför underhåll på befintliga UPS system. Vi kan teckna avtal och utföra regelbundna underhåll beroende på vilken omfattning som passar just dig. Vi utför service i hela Sverige och har även jourservice ifall något oförutsägbart inträffar.

Min verksamhet passar inte in bland era branschkategorier.

Vi kan skräddarsy lösningar för alla våra kunder. Vi tittar på hur er verksamhet ser ut och vad ni behöver för typ av UPS för en säker strömförsörjning.

Kan det bli dyrt att inte köpa UPS?

Ja, definitivt. Vid ett strömavbrott där avsaknad av UPS eller reservkraft, eller att reservkraften tar ett tag innan den kommer igång, då kan många dyra produktionstimmar gå förlorade, liksom varor som är beroende av tex kyla. En UPS är din fallskärm och brygga till avbrottsfri kraft.

0
  INTRESSEFÖRFRÅGAN
  DIN INTRESSEFÖRFRÅGAN ÄR TOMTILLBAKA