--Google Analytics 4--
UPS installation

UPS installation

UPS installation och service, i hela Sverige. Våra servicetekniker har fabriksutbildning direkt från tillverkaren och vi erbjuder högsta standard av service för alla UPS:er. En av våra kunder kontaktade oss om den UPS de har på sitt kontor, som ska skydda deras...

Spänningsfall

Spänningsfall

Vad är ett spänningsfall? Minskningen av elektrisk spänning över en elektrisk krets eller komponent när elektrisk ström passerar genom den. Spänningsfallet mäts sedan vanligtvis i volt och kan uppstå på grund av olika faktorer. Ett spänningsfall visar hur stor...

Hur fungerar UPS batteri?

Hur fungerar UPS batteri?

Uninterruptible Power Supply (UPS) batteri fungerar så som att man förser elektriska enheter med ström, men endast när det inte finns någon eller otillräcklig strömförsörjning från det vanliga elnätet. Syftet med ett sådant batteri är att skydda den elektroniska...

Energiförbrukning

Energiförbrukning

Energiförbrukning avser den mängd energi som används inom ett visst system, område, eller av en specifik enhet under en given tidsperiod. 1.Sektorer av förbrukning för energi IndustriTransportBostäder och kommersiella byggnaderElproduktion 2. Förnybar och...

UPS Backup

UPS Backup

En UPS (Uninterruptible Power Supply) är en elektrisk apparat som används för att ge en kortvarig strömkälla när den vanliga strömförsörjningen misslyckats. Syftet med UPS:en är att ge en "backup" av ström för att undvika skador på den elektroniska utrustningen samt...

FCR

FCR

FCR, vad står det för? Det står för Frequency Control Reserve. Vad är Frequency Control Reserve för något? Enkelt förklarat så är det en typ av reglersystem som används för att hantera obalanser mellan elproduktion och efterfrågan. Det är en nyckelkomponent inom...

Energilager

Energilager

Vad är ett energilager? Vi använder energilagring som vår anordning för att lagra energin för senare användning. Detta utgör en väsentlig process för att aktivt hantera kommande förfrågningar om energi. Med förändrade globala energibehov, där ökad förbrukning och...

FFR

FFR

Vad betyder FFR och vad innebär det? FFR betyder snabb frekvensreserv, vilket står för Fast Frequency Reserve och är egentligen en avhjälpande åtgärd. Vid frekvensförändringar som kan uppstå i kraftsystemet, hanterar alltså FFR detta genom att skapa förutsättningar....

Peakshaving

Peakshaving

Hur kan man motverka och undvika att elnätet överbelastas eller till och med drabbas av en blackout? Vad innebär peakshaving? Snabbt förklarat så är det en energihanteringsstrategi för att minska eller jämna ut toppbelastningen på ett energisystem. Självaste "Peak...

0
    INTRESSEFÖRFRÅGAN
    DIN INTRESSEFÖRFRÅGAN ÄR TOMTILLBAKA