Energilagring

Flexibel energilagring för att möta morgondagens kraftbehov på effektiv kraftförsörjning

Förnybar el

Vi kan energilagring

Förändrade globala energibehov, ökad förbrukning och oförutsägbara elpriser leder fortsättningsvis till att fortsätta leveransen av el. Detta för att möta att morgondagens krav inte längre kan garanteras. Därtill erbjuder vi en flexibel energilagring.

Efter flera år av intensiv forskning och lång erfarenhet av lösningar för kraftfördelning, effektstyrning och batterilösningar så kan vi nu äntligen presentera en lösning för energilager, Hybridbatterilagring (Hybrid Battery Storage). Likaså är denna lösning samtidigt är ett multifunktionellt, högflexibelt energilagringssystem (ESS)+UPS-system, kallat HBS.

I kombination med förnybar energi, från till exempel solväxelriktare, kan varje producerad kWh från förnybara energikällor kunna användas fullt ut (100%) för att försörja den anslutna lasten. I synnerhet inkluderar detta batteriinstallationer eller interna elnät, samt för att tillhandahålla nät-tjänster.

Eurotech kan hjälpa er med flexibel energilagring. Med andra ord är lösningen Hybridbatterilagring, HBS.

Minska energiproduktionen från Fossila elkraftverk

Riellos Hybrid Battery Storage (HBS)

Överskott av den gröna energiproduktionen kan i längden matas in i lokala nät. Generellt sätt är detta Riellos sätt att minska energiproduktionen som kommer från fossila elkraftverk, vilket även minskar CO2 utsläppen.

I kombination med vind eller annan grön energikälla, kan HBS-lösningen lagra den gröna energiproduktionen under en eventuell överproduktion. Slutligen kan man använda denna gröna energilagring under en eventuell underproduktion. Gällande installationen bör användaren kunna använda befintlig infrastruktur i sin befintliga elanläggning så långt det är möjligt.

Capex och TCO

I och med den intelligenta HBS-lösningen ger produkten olika energipriser per kW, där det är möjligt att analysera marknadens elpriser. Resultatet blir i längden att du kan generera dina egna energierbjudanden samt skydda dig mot fluktuerande elkostnader. Välj det mest ekonomiska elpriset för de perioder då du behöver köpa el. Din totala TCO för investeringar minskar genom denna användning av HBS.

Produkter inom energilagring:

Kontakta oss om du vill veta mer.

HBS 10

HBS 80

HBS 800

Kontakta oss

Här på Eurotech strävar vi att alltid efter att ge den bästa möjliga servicen vid varje kontakt.

Hör av dig till oss för frågor, en kostnadsfri konsultation eller för att få offert på avbrottsfri kraft.

Mallslingan 20 A, 187 66 Täby

Ärende

Registrera mig för nyhetsbrevet

Eurotech sparar mina kontaktuppgifter

F.A.Q.

Vanliga frågor & svar

Vad betyder UPS?

UPS står för "Uninterruptible Power Supply" och är en maskin som skyddar elektronisk utrustning från störningar på elnätet och förser dem med ström när det uppstår ett strömavbrott.

Vad används UPS för?

En UPS används för att se till att det finns ström när det sker ett strömavbrott eller andra typer av avbrott. Det är för att du som användare inte ska förlora din data eller dina tekniska system när strömmen går. En UPS används också för att skydda elektronisk utrustning från så kallade strömspikar. Dessa strömspikar kan skada känslig teknisk utrustning.

Vilken UPS behöver jag?

Vilken UPS just din verksamhet kräver beror på 2 faktorer. Dels hur många enheter du behöver säkra ström till, samt var din utrustning är placerad. Du kan behöva en eller flera UPS:er till flera olika ställen i fastigheten eller en större UPS om som klarar mer komplex belastning.

Vi hjälper dig att ta fram en UPS efter just dina förutsättningar.

Hur många batterier kräver en UPS?

Mängden batterier ett UPS system kräver är beroende på vilken UPS du har, men också vilken belastning ditt system har. Det finns minimum krav på hur många batterier en UPS kräver, men du kan i teorin addera hur många som helst. Fler batterier gör dock inte att systemet klarar av en högre belastning, den gränsen sätts av själva UPS:en, men det kan öka drifttiden.

Hur sköter jag mina batterier bäst?

Köp först och främst batterier med god kvalitet. Batterierna ska vara placerade i en miljö med en omgivningstemperatur på mellan 22 - 25 grader. Montera ett BACS batteriövervakningssystem för att mäta individuella batterier så att du får varningar när ett batteri blir dåligt och för att utföra individuell laddning. Alternativt bör du utföra regelbundna manuella kontroller av batterislingan.

Är det dyrt att köpa UPS?

Nej, vi har flexibla finansieringsmodeller där du kan välja mellan olika servicenivåer och betalningsalternativ genom vårt samarbete med Siemens Financial Systems.

Vart ligger Eurotech?

I Täby Stockholm och i Alingsås.

Arbetar ni i hela Sverige?

Ja från Ystad i söder till Kiruna i Norr.

Vilken typ av användare har ni som kunder?

Eurotech har funnits i mer än 30 år på UPS marknaden och har en stor andel av Sveriges kommuner som kunder, hiss och fastighetsbolag samt en stor del av elinstallatörsindustrin. Det är få branscher som inte behöver avbrottsfri kraft!

Utför ni underhåll på befintliga UPS system?

Ja, vi utför underhåll på befintliga UPS system. Vi kan teckna avtal och utföra regelbundna underhåll beroende på vilken omfattning som passar just dig. Vi utför service i hela Sverige och har även jourservice ifall något oförutsägbart inträffar.

Min verksamhet passar inte in bland era branschkategorier.

Vi kan skräddarsy lösningar för alla våra kunder. Vi tittar på hur er verksamhet ser ut och vad ni behöver för typ av UPS för en säker strömförsörjning.

Kan det bli dyrt att inte köpa UPS?

Ja, definitivt. Vid ett strömavbrott där avsaknad av UPS eller reservkraft, eller att reservkraften tar ett tag innan den kommer igång, då kan många dyra produktionstimmar gå förlorade, liksom varor som är beroende av tex kyla. En UPS är din fallskärm och brygga till avbrottsfri kraft.

0
    INTRESSEFÖRFRÅGAN
    DIN INTRESSEFÖRFRÅGAN ÄR TOMTILLBAKA