--Google Analytics 4--
Energilagring

Flexibel energilagring för att möta morgondagens kraftbehov på effektiv kraftförsörjning

Förnybar el

Vi kan energilagring

Upptäck fördelarna med energilagring för att möta dagens dynamiska energibehov. Med de ständigt ökande globala energibehoven, den växande förbrukningen och de oberäkneliga elpriserna är det av största vikt att vi kontinuerligt kan tillhandahålla en tillförlitlig elförsörjning. Detta är nödvändigt för att säkerställa att vi kan möta de utmaningar och krav som framtiden kommer med. Vidare erbjuder vi en flexibel energilagringslösning som inte bara är anpassningsbar till dagens behov utan också kan skalas upp eller ner för att möta framtida krav och förändrade förhållanden på ett effektivt sätt.

Efter flera år av intensiv forskning och lång erfarenhet inom kraftfördelning, effektstyrning och batteriteknik är vi stolta över att äntligen presentera vår lösning för energilagring, Hybridbatterilagring (Hybrid Battery Storage). Denna lösning är inte bara multifunktionell utan också ett högflexibelt energilagringssystem (ESS)+UPS-system, känt som HBS.

Vi har möjlighet att optimera användningen av varje producerad kWh från förnybara energikällor. Genom att kombinera förnybar energi såsom den som genereras av solväxelriktare har vi via integrering av solenergi och andra förnybara källor, möjliggört effektiv leverans av energi till den anslutna lasten. Utöver detta, med hjälp av batteriinstallationer eller interna elnät, kan vi lagra överskott av förnybar energi för senare användning och därigenom minska beroendet av traditionella energikällor. Dessutom möjliggör denna integrerade systemlösning även tillhandahållande av nät-tjänster, vilket bidrar till ökad stabilitet och pålitlighet i elnätet. Med andra ord är vår förmåga att kombinera förnybar energi och avancerade energilagringslösningar avgörande för att möta dagens och framtidens energibehov på ett hållbart och effektivt sätt.

Eurotech kan hjälpa er med flexibel energilagring. Med andra ord är lösningen Hybridbatterilagring, HBS.

Minska energiproduktionen från Fossila elkraftverk

Riellos Hybrid Battery Storage

Överskott av den gröna energiproduktionen kan på lång sikt matas in i lokala nät. Generellt sett är detta Riellos metod för att minska energiproduktionen från fossila elkraftverk, vilket även minskar CO2-utsläppen. Dessutom kan denna metod kompletteras med användningen av vår HBS-lösning för att maximera utnyttjandet av förnybara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen ytterligare.

I kombination med vind eller andra gröna energikällor kan HBS-lösningen effektivt lagra den överskott av grön energi som produceras under perioder med hög produktion. Därefter kan den gröna energilagringen användas under perioder med låg produktion för att säkerställa en stabil elförsörjning. Dessutom är det viktigt att notera att vid installationen av vår HBS-lösning strävar vi efter att använda befintlig infrastruktur i kundens elanläggning så långt det är möjligt, vilket minskar kostnader och effektiviserar processen.

Vad gäller Capex och TCO

Den intelligenta HBS-lösningen erbjuder olika energipriser per kW, vilket möjliggör analys av marknadens elpriser. På så sätt får du möjlighet att noggrant överväga och anpassa din elförsörjning efter de aktuella priserna på energimarknaden. Som ett resultat av denna flexibilitet kan du på lång sikt skapa egna energiavtal och säkra dig mot svängande elkostnader. Genom att välja det mest ekonomiska elpriset under de perioder då du behöver köpa el, kan du optimera din elförbrukning och minimera dina kostnader. Dessutom, genom att använda HBS som en del av din energilagringsstrategi, minskar din totala TCO (Total Cost of Ownership) för investeringar. Detta innebär att du inte bara får en pålitlig och effektiv energilagringslösning, utan också en ekonomiskt fördelaktig och hållbar investering för framtiden

Produkter inom energilagring:

Kontakta oss om du vill veta mer.

HBS 10

HBS 80

HBS 800

Kontakta oss

Här på Eurotech strävar vi att alltid efter att ge den bästa möjliga servicen vid varje kontakt.

Hör av dig till oss för frågor, en kostnadsfri konsultation eller för att få offert på avbrottsfri kraft.

Mallslingan 20 A, 187 66 Täby

Ärende

Registrera mig för nyhetsbrevet

Eurotech sparar mina kontaktuppgifter

F.A.Q.

Vanliga frågor & svar

Vad betyder UPS?

UPS står för "Uninterruptible Power Supply" och är en maskin som skyddar elektronisk utrustning från störningar på elnätet och förser dem med ström när det uppstår ett strömavbrott.

Vad används UPS för?

En UPS används för att se till att det finns ström när det sker ett strömavbrott eller andra typer av avbrott. Det är för att du som användare inte ska förlora din data eller dina tekniska system när strömmen går. En UPS används också för att skydda elektronisk utrustning från så kallade strömspikar. Dessa strömspikar kan skada känslig teknisk utrustning.

Vilken UPS behöver jag?

Vilken UPS just din verksamhet kräver beror på 2 faktorer. Dels hur många enheter du behöver säkra ström till, samt var din utrustning är placerad. Du kan behöva en eller flera UPS:er till flera olika ställen i fastigheten eller en större UPS om som klarar mer komplex belastning.

Vi hjälper dig att ta fram en UPS efter just dina förutsättningar.

Hur många batterier kräver en UPS?

Mängden batterier ett UPS system kräver är beroende på vilken UPS du har, men också vilken belastning ditt system har. Det finns minimum krav på hur många batterier en UPS kräver, men du kan i teorin addera hur många som helst. Fler batterier gör dock inte att systemet klarar av en högre belastning, den gränsen sätts av själva UPS:en, men det kan öka drifttiden.

Hur sköter jag mina batterier bäst?

Köp först och främst batterier med god kvalitet. Batterierna ska vara placerade i en miljö med en omgivningstemperatur på mellan 22 - 25 grader. Montera ett BACS batteriövervakningssystem för att mäta individuella batterier så att du får varningar när ett batteri blir dåligt och för att utföra individuell laddning. Alternativt bör du utföra regelbundna manuella kontroller av batterislingan.

Är det dyrt att köpa UPS?

Nej, vi har flexibla finansieringsmodeller där du kan välja mellan olika servicenivåer och betalningsalternativ genom vårt samarbete med Siemens Financial Systems.

Vart ligger Eurotech?

I Täby Stockholm och i Alingsås.

Arbetar ni i hela Sverige?

Ja från Ystad i söder till Kiruna i Norr.

Vilken typ av användare har ni som kunder?

Eurotech har funnits i mer än 30 år på UPS marknaden och har en stor andel av Sveriges kommuner som kunder, hiss och fastighetsbolag samt en stor del av elinstallatörsindustrin. Det är få branscher som inte behöver avbrottsfri kraft!

Utför ni underhåll på befintliga UPS system?

Ja, vi utför underhåll på befintliga UPS system. Vi kan teckna avtal och utföra regelbundna underhåll beroende på vilken omfattning som passar just dig. Vi utför service i hela Sverige och har även jourservice ifall något oförutsägbart inträffar.

Min verksamhet passar inte in bland era branschkategorier.

Vi kan skräddarsy lösningar för alla våra kunder. Vi tittar på hur er verksamhet ser ut och vad ni behöver för typ av UPS för en säker strömförsörjning.

Kan det bli dyrt att inte köpa UPS?

Ja, definitivt. Vid ett strömavbrott där avsaknad av UPS eller reservkraft, eller att reservkraften tar ett tag innan den kommer igång, då kan många dyra produktionstimmar gå förlorade, liksom varor som är beroende av tex kyla. En UPS är din fallskärm och brygga till avbrottsfri kraft.

0
    INTRESSEFÖRFRÅGAN
    DIN INTRESSEFÖRFRÅGAN ÄR TOMTILLBAKA